Setkání přátel maysko-toltécké vize 

5-ti denní pobytový seminář

Obsidiánové Zrcadlo Toltéků

Od 26. září do 01. října 2023

Provází:

Don Carlos Jesús Castillejos

Paběnice, ČR

Tradice obsidiánového zrcadla

«Obsidiánové zrcadlo bylo od dávných časů symbolem Velkého Tajemství vždy přítomného v každé bytosti, bylo pomocným nástrojem při různých terapiích a je vhodným prostředkem k rozpoznání stínů a temnoty projektované lidstvem. Nabízí možnost integrovat tyto stopy lidského vnímání v rovnováze. Obsidiánové zrcadlo nás navrací do radikální prázdnoty rekapitulace, do prapůvodního vědomého snění a prozření, jež jasnost snění vyzařuje. 

Obsidiánové zrcadlo bylo používáno kmenovou tradicí Tezcatlipoky (kouřové zrcadlo), což je tajná tradice Mexika od dávných dob až po současnost. 

Říká se, že ve tmavých chrámech zasvěcených Tezkatlipokovi motlitby či petice za dosažení něčeho nebývají vyslyšeny – kromě věnování všeho výměnou za nic. 

Skrze obsidiánové zrcadlo (temnotu) se bude sdílet přímá transmise poznání, budeme praktikovat rekapitulaci, vědomé snění a vizi (zření)

Není nutné obsidiánové zrcadlo mít, ale může být oporou.»                                                

 – Don Carlos Jesús Castillejos

Zaměření semináře:

–  Předání pradávné moudrosti kmenové linie kouřového zrcadla Tezcatlipoka

–  Cvičení umění rekapitulace za pomocí obsidiánového zrcadla

–  Prohlubovat umění vědomého snění a zření – vize

–  Aktualizovat umění věnování

–  Rozpoznat a integrovat v rovnováze stíny projektované lidstvem

–  Magické pohyby Kahlay (zpřítomnění energetického těla)

–  Temazcal (potní chýše)

–  Ceremonie kakaa, oslava, sdílení společného časoprostoru 

 

Kontaktní email: nahuallicz@gmail.com

Tel.whatsap:  +34 696610036 – Arupa
Telefon ČR: 777 258 489 – Libor

www. nahualli.cz 

Domovský web (ve španělštině)
www.nahualli.com

Obsidiánové zrcadlo toltéků

Od 25. září do 01. října 2023 

(6 dní pobyt, 5 dní seminář)
Sdílené ubytování: 19.550Kč

 

Je nezbytné přijet již v pondělí 25.9. jelikož seminář začne v úterý brzy ráno. Ubytování a večeře 25.9. jsou v ceně. 

Jedná se o neziskovou akci, cena je kalkulována na základě reálných nákladů. Po vyplnění formuláře ZDE  je třeba uhradit zálohu 7.000 Kč co nejdříve. 

Poznání Obsidiánového zrcadla bude donem Carlosem sdíleno v Evropě poprvé, jelikož čas a prostor ve kterém se nacházíme je pro rozpoznání a předání umění Tezkatlipoky příznivý. Kdo vlastní obsidiánové zrcadlo, může si jej přinést, zvažujeme ovšem možnost zrcadla z Mexika přivést. V registračním formuláři lze zvolit možnost. 

Předávání poznání, ubytování, laskavé pokrmy (3x – převážně vegetariánské – domácí kuchyně), studijní materiál, ceremonie, květiny, vůně a barvy jsou zahrnuty v hodnotě retreatu. 

Akce je otevřená, vítáni jsou všichni praktikanti y nepraktikanti čtyř směrů. 

Paběnický mlýn je zrenovovaný prostor ve středních čechách, prý ideální prostor pro skupinová setkání, praktická cvičení a společné sdílení. Tloque Nahuaque. Bude temazcal, ceremonie kakaa, asi i krátké procházky po okolí…pokud to barevný podzim dovolí. Domácí  jídlo, převážně vegetariánské – prý také dobře vaří. Mlýn má pouze 9 prostorných pokojů se čtyřmi až šesti lůžky, ubytování v samostatných pokojích tedy není možné nabídnout.  Sociální zařízení jsou také sdílená. 

Don Carlos Jesús Castillejos

Spisovatel, básník, mystik a vypravěč příběhů, jež štědře a bezpodmínečně sdílí dědictví májské tradice a poselství toltécké vize. Člověk poznání – naguál – průvodce za hranicemi běžného lidského vnímání. Poutník věčností, který provází a instruuje adepty toužící po poznání pouští Wirikuta přes 20 let.

Narodil se ve městě Macuspana ve státě Tabasco na jihovýchodě Mexika. Po matce je májského původu a Zapoték po otci.

V současné době působí jako průvodce a učitel Mexiku, v zemích Jižní Ameriky i v Evropě, kde předává své hluboké vědění a znalosti praktik jako je například Rekapitulace, Vědomé Snění, máyský kalendář, pobyt ve tmě a magická gesta Kahlay.

Don Carlos J. Castillejos je příkladem naprosté integrace toltéckého vědění a jeho praktické aplikace v běžném životě, tedy umění žít zlehka a vyrovnaně. 

Více informací

Adresa akce:

Paběnický mlýn, Paběnice 33, 285 43 Paběnice, Chequia

Umístění GPS: https://goo.gl/maps/fqTYtmrxLUcXvAMeA

Prohlídka prostoru:  https://www.pabenickymlyn.cz/prohlidka/

MENU