KAHLAY – magické pohyby

Kahlay je série fixních pozic a pohybů koordinovaných se specifickým záměrem, které jsou klíčovým bodem k proniknutí skrze smyslové vjemy a energetické tělo. Kahlay, v kontextu májské tradice, je jedno z nejcennějších dědictví, jež nám naši předkové zanechali.

Skrze tuto disciplínu objevíme svou přirozenost – nedomestikovaný stav – jež nám umožňuje:

  • Objevit mapu energetického těla a integrovat tuto zkušenost.
  • Přístup k cenným informacím paměti naguálů, které jsou zakódované v tělesných pocitech.
  • Věnovat těžkou energii a naučit se 'odhlehčit' vnímajíce vše, co se děje, jako sen.
  • Rozpoznat vše, co vnímáme, jako proud neustále se renovující energie.
  • Vytušit neomezenou prostorovost vědomí, jíž jsme.