TEMAZCAL – potní chýše

Potní chýše je ancestrální očistný obřad praktikovaný již po několik tisíciletí v různých tradicích amerických indiánů. Je to jedna ze sedmi medicín užívaných k uzdravení těla a nastolení duševní rovnováhy.

Ve tmě a bezpečí lůna Matky země, kde prostoupeni žárem horkých kamenů (element ohně) vdechujeme léčivou páru (voda a vzduch), se otevírá jedinečná příležitost a prostor ke spojení se s přirozenými živly a uvědomění si své vlastní podstaty. Když s poděkováním věnujeme vše, co nás tíží,  můžeme putovat životem s radostí a lehkostí poutníka.

‘‘Vstup do lůna Potní chýše. Zpívej, deklaruj svou možnost znovuobnovení a znovuzrození. Zanech ve svém potu skličující vzpomínky s poděkováním, co ti tento okamžik přináší: možnost očistit své vnímání od ulpívání na své osobní historii, jež determinuje tvůj způsob cítění-nahlížení na svět.‘‘

  – Carlos J. Castillejos