Don Carlos Jesús Castillejos

Spisovatel, básník, mystik a vypravěč příběhů, jež štědře a bezpodmínečně sdílí dědictví májské tradice a poselství toltécké vize. Člověk poznání – naguál – průvodce za hranicemi běžného lidského vnímání. Poutník věčností, který provází a instruuje adepty toužící po poznání pouští Wirikuta přes 20 let.

Narodil se ve městě Macuspana ve státě Tabasco na jihovýchodě Mexika. Po matce je májského původu a Zapoték po otci.

»Moje babička Avelina z matčiny strany mi byla inspirací na mé cestě . Její harmonické soužití s rostlinami ve své zahrádce, aniž by cokoliv vysvětlovala, mi řeklo více než jakákoliv nauka. Byla to právě ona, kdo mi dal podnět k cestě na Yucatán, za účelem vyhledání mudrců Opeřeného Hada ( Quetzacoatl , La Serpiente Emplumada), kteří v mém případě byli Don Sebastián a Doňa Josefa. Jejich úlohou bylo zachovat, integrovat v běžném životě, a bez jakýchkoli formalit předat „Elixír Saastún“ ( esenci prapůvodní moudrosti). Od těchto učitelů jsem obdržel zasvěcení do různých disciplín – praktiky pobytu ve tmě „Bolón Tikú“, disciplíny prozření ve světle „OxlahúnTikú“, a také umění procházet se životem s lehkostí poutníka.“

Později na své poutní cestě od Doňi Kateřiny, dcery Maria Sabiny v Oxace, obdržel moudrost kmene mazatéků a v pouštní oblasti Wirikuta od markramého Andrése Jiména zasvěcení do ceremoniální tradice wirrárika a Jikuri.

V 80. létech je členem skupiny mladých praktikantů ”Toltecayotl’, kde se setkává s Carlosem Castanedou, který jim předává ještě v té době nesystematizované sekvence pohybů, později známé pod pojmem ”magická gesta” či ”tensegrita”. Společně sdílejí také anekdoty a zkušenosti z cest.

Studoval klinickou psychologii na Universitě Veracruz v Mexiku a v současné době jednou do roka realizuje cestu po Evropě a Jižní Americe, kde sdílí dědictví májské-toltécké tradice v různých formách.
V Mexiku před 18 lety zakládá asociaci Mazacalli, jejíž funkcí je šíření, praxe a zachovávání původní moudrousti civilizace Anáhuac, dávných předků dnešního Mexika. Je také členem správní rady mezinárodní organizace Raíces de la Tierra. V roce 2015 zakládá Nahualli, Institut zabývající se výzkumem a sdílením toltécké vize.

V současné době působí jako průvodce a učitel v zemích Jižní Ameriky i v Evropě, kde předává své hluboké vědění a znalosti praktik jako je například Rekapitulace, Vědomé Snění, májský kalendář, pobyt ve tmě a magická gesta Kahlay.

Don Carlos J. Castillejos je příkladem naprosté integrace toltéckého vědění a jeho praktické aplikace v běžném životě, tedy umění žít zlehka a vyrovnaně.