Kolo Času – Esence dvaceti naguálů

Pradávná kultura Anáhuac nám zanechala bohaté dědictví ve formě systému, jež vnímá, měří a zaznamenává energetické patróny časových úseků, jež se střídají v rámci opakujících se cyklů, jimž se také říká Kolo Času. Tento velmi sophistikovaný systém vychází nejen z přesných matematických výpočtů, ale také z přímé zkušenosti » vidoucích », jež tento pohyb věčně se měnícího proudu energie vesmíru » viděli », podrobně zpracovali a předali. 

Když se tedy v rámci konceptu májského kalendáře zmiňujeme o esenci dvaceti naguálů, odkazujeme se na energetické emanace, jež tyto časové úseky a cykly kvalitativně ovlivňují. Každý z naguálů má své jméno, glif a 13 číselně vyjádřených »zabarvení». Tato suma atributů jasně a podrobně popisuje energetickou konfiguraci každého dne, tedy upozorňuje na jakési ‘‘predominantní klima‘‘, jež vládne po 24 hodin. Dle májského vnímání času, rok má 260 dnů skládajících se ze 13-ti cyklů trvajících dvacet dnů. To znamená, že během jednoho roku se každý naguál představí ve svých 13-ti zabarveních, jež reprezentují čísla 1-13 (viz mapa nahoře).

Na semináři se ovšem nebudeme věnovat matematice, nýbrž integrální májské kosmovizi – tedy studiu a podrobném průzkumu esenciální podstaty těchto kvalit, jež jsou také součástí energetické konfigurace každého z nás. Způsob, jakým je tako pradávná moudrost našich předků předávána – tedy přímo od člověka poznání, naguála CJC – je autentický, jedinečný a naprosto aktualizovaný.

Don Carlos nám při každém slovu, gestu a pohledu jemně a s elegancí připomíná, že nejsme samostatné, izolované jednotky oddělené od celku, nýbrž organické součásti veškerenstva, tedy otevřeným prostorem, ve kterém se věčně proudící tok energie neustále obnovuje.

Přímá zkušenost tohoto esenciálního vědění má moc od prazákladu změnit naše vnímání světa.

 

K dispozici vám bude také Manuál Naguála, praktická příručka přeložená do češtiny, kde jsou stručně shrnuty všechny esenciální informace a disciplíny o nichž se budeme během kurzu zmiňovat.