Nahualli, Institut Výzkumu Toltécké Vize se zabývá zkoumáním esenciální přirozenosti všeho, co vnímáme, jak vnímáme a jaké jsou možnosti našeho vnímání. Čerpáme z bohatého dědictví toltéckých vizionářů (umělců vize), jež zkoumáme v »laboratoři vnímání vědomého bytí».

Jsme experimentujícím, experimentem a experimentovaným.  Uvědomění si tohoto poznatku přivádí na světlo světa plnohodnotnou zkušenost bytí. 

Nahualli je společenství lidí, jež jsou na cestě poznání a jejichž záměrem je sdílení a zachování původních nauk a jejich aplikace v běžném životě.
Jsme neziskovou organizací, jež v různých zemích světa zprostředkovává semináře, setkání, poutní cesty a konference. Spolupracujeme s mnoha organizacemi i konkrétními osobami, jež se na výzkumu a zkušenostech podílí.

Více informací o aktivitách Nahualli naleznete v rubrice AKCE A SEMINÁŘE a KNIHOVNA.
Na webových stránkách www.nahualli.org je obsáhlejší informace v původním, španělském jazyce a pro konkrétní dotazy můžete kontaktovat info@nahualli.org (ve španělštině nebo angličtině).

V českém jazyce je k dispozici emailová schránka info@nahualli.cz