Fotogalerie

Magické gesto energie

Uvědom si, že nic tě nemůže zničit, jen se přetváříš. Nezničitelnost jsoucnosti je základem veškerého vnímání, tedy podstatou všech bytostí.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto větru

Letˇ bez opory v jakoukoli víru a uvědom si, že jsi vědomí, jež dává lehkost a inspiraci všemu vnímanému, tedy všem bytostem.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto ohně

Tanči radostně zatímco jas vědomí poskytuje tvořivost a hybnou sílu, jež transformuje vše vnímané, tedy všechny bytosti.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto vody

Kráčej světem a věz, že jsi Vědomí, jež plyne a přináší průzračnost, přizpůsobivost ve všem vnímaném, tedy všem bytostem.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto země

Usedni a věz, že jsi Vědomí, jež nabízí všeobjímající oporu všemu vnímanému, tedy všem bytostem.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto při probuzení

Otevřu oči mysli a snů. Otevřu oči těla a pokračuji ve snění světa. Probudím se a sen je stejné bdělé Vědomí 

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

                                

Magické gesto nepoznatelnosti

Zavřu oči mého těla a známý svět zmizí. Zavřu oči mysli a pamětˇspolečně s důvěrně známými sny zmizí, takto mě každou noc objímá Nepoznatelné. 

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto vidoucího

Bez tvaru, zřím! s tvarem se na okamžik se jevím vidoucímu jako sen

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto záměru

Vyřkni jedno slovo nebo krátkou větu se silou mysli, citu a jasnosti, takto udělíš definici tomu, co nemá tvar, tedy takto spolu-tvoříš.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto stopování

Rozmělni každý vjem a objevíš energii. Rozmělni energii a objevíš vědomí, vědomí Bytí, jež vše impregnuje.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto vědomého snění

Osvobodˇ myšlení, cítění, vnímání Já identifikované s »já myslím, já cítím, já vnímám», takto objevíš, že vše je kouzelným vyjádřením. 

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

Magické gesto Ticha:

Přivítej všechny vjemy, dej jim polibek na tvář či na ústa (pokud to tvá kultura dovolí) obejmi je, pomiluj se a spočiň v jejich objetí.

– Carlos J. Castillejos (Toltécká Řemesla)

 

Ancestrální tipy, naguálové dnes

1. Ticho.

2. Plynout mezi zvuky a barvami.

3. Uvědomovat si, že sníš. 

4. Být-myslet-cítit-vnímat-spolutvořit.

5. Být životem ve všem, co se rodí a            umírá

Spíše než filozofická teorie je to běžná denodenní praxe, a více než pouhé duchovní cvičení, Bytí. 

– Carlos J. Castillejos (Naguálové dnes)

 – Carlos J. Castillejos (Naguálové dnes)

Naguálové dnes

1. Jaguár. Mistr naprosté pozornosti a fyzické i mentální zdatnosti.

2.  Had. Mistrně plynutí a kapacity tranformace.

3.  Jelen. Mistr sympatie a kontinuelního dávání se.

4. Orel. Mistrně panoramické vize a hloubky vnímání.

5. Kolibřík. Mistr v prohlédnutí všech zdání, objevuje med v každém vjemu. 

Takováto jsou mistrovská umění a post-doktoráty dle výběru energetického těla v ancestrální universitě, sledujíce instrukce, jež  Nacxit-Ketsalkoatl věnoval, když se proměňoval v jaguára, hada, orla, v kaluž krve….

– Carlos J. Castillejos (Naguálové dnes)

 

Naguálové dnes

Naguál aniž by se hnul ze své židle rozpoznal, že tonal se všemi svými projevy byl symbolem energie a že energie ve svých nesčetných manifestacích byla symbolem vědomého bytí, takže:

1  Kontemplace se přihodila sama od sebe

2  Vnor do tvořivého proudu nekonečna se odehrával naprosto spontánně.

3  Procházel bez povšimnutí, jsouce nikým, jak by ho bylo možné rozpoznat? a jsouce vším, dokonalá kamufláž.

4  Vše vnímané bylo jeho tréningovým hřištěm a zároveň jeho místem odpočinku.

5  Jsouce vědomou energií, uvědomil si, že nikdy nebyl stvořen a proto nemůže být v transformačním proudu zničen. 

– Carlos J. Castillejos (Naguálové dnes)