Čtyři Mistrovská umění Toltéků

  • Umění Vize
  • Umění Stopování
  • Umění Vědomého Snění
  • Umění záměru

Moudrost toltécké nauky nám skýtá možnost objevit, že vše, co vnímáme, je převlek Ducha. Duch se skrývá ve všech formách: Je zřejmý v podobě ženy, je v tělesné schránce muže, může mít formu oltáře, svíčky, je ve věcech příjemných a také v tom, co nám nepříjemné není.  Všechny tyto masky jsou jakousi snovou formou, a pokud si tuto skutečnost uvědomujeme, vědomě sníme. Toltékové vnímají tento otevřený prostor jako jakousi dílnu – ‘’laboratoř Velkého Ducha’’ – v níž se uplatňují tato umělecká řemesla. Toltécká umění nám tedy skrze nauku o Vědomém snění, Umění Vize, Stopování a Záměru poskytují příležitost se s esencí Ducha – jež je naší vlastní přirozeností – blíže seznámit a sjednotit.   

Na semináři budou donem Carlosem podrobně objasněny tyto čtyři základní disciplíny, jejichž uvedení do praxe v běžném životě nám dává sílu k posunu «bodu spojení«. Díky tomu, že tento bod spojení je u většiny lidí statický, vnímáme sebe, a tudíž i svět pouze z podmíněné lidské perspektivy, o níž si mylně myslíme, že je absolutní či jediná platná.

V tom právě tkví kouzlo přítomnosti naguála, jehož jasná vize má sílu otevřít oči každému, kdo touží po skutečném pokroku na cestě poznání. Možnosti člověka poznání jsou doslova neomezené a kvalita předání esenciálních nauk neocenitelná a lehká jako pírko: Nebude chybět poezie, humor, hudba ani spontánní oslava života. Toltéka je umělec!

 

‘’Vizionáři se rozpoznávali jakožto umělci když objevili, že vše, co vnímali, je magickým projevem (záměr), vše vnímané je jako sen (vědomé snění), vše pozorované má obrysy, jež definují tvar věcí (stopování). Vše vnímané rozpoznávali jakožto otevřený prostor, jež je bází všeho. (umění vize)’’.

– CJC –

‘‘Naguál je medicína, jež léčí infekci zapříčiněnou virusem osobní důležitosti.‘‘

CJC – Secretos Evidentes