Obsidiánové Zrcadlo Toltéků

Setkání přátel maysko-toltécké vize 

5-ti denní pobytový seminář

Obsidiánové Zrcadlo Toltéků

Od 26. září do 01. října 2023

Provází:

Don Carlos Jesús Castillejos

Paběnice, ČR

Tradice obsidiánového zrcadla

«Obsidiánové zrcadlo bylo od dávných časů symbolem Velkého Tajemství vždy přítomného v každé bytosti, bylo pomocným nástrojem při různých terapiích a je vhodným prostředkem k rozpoznání stínů a temnoty projektované lidstvem. Nabízí možnost integrovat tyto stopy lidského vnímání v rovnováze. Obsidiánové zrcadlo nás navrací do radikální prázdnoty rekapitulace, do prapůvodního vědomého snění a prozření, jež jasnost snění vyzařuje. 

Obsidiánové zrcadlo bylo používáno kmenovou tradicí Tezcatlipoky (kouřové zrcadlo), což je tajná tradice Mexika od dávných dob až po současnost. 

Říká se, že ve tmavých chrámech zasvěcených Tezkatlipokovi motlitby či petice za dosažení něčeho nebývají vyslyšeny – kromě věnování všeho výměnou za nic. 

Skrze obsidiánové zrcadlo (temnotu) se bude sdílet přímá transmise poznání, budeme praktikovat rekapitulaci, vědomé snění a vizi (zření)

Není nutné obsidiánové zrcadlo mít, ale může být oporou.»                                                

 – Don Carlos Jesús Castillejos

Zaměření semináře:

–  Předání pradávné moudrosti kmenové linie kouřového zrcadla Tezcatlipoka

–  Cvičení umění rekapitulace za pomocí obsidiánového zrcadla

–  Prohlubovat umění vědomého snění a zření – vize

–  Aktualizovat umění věnování

–  Rozpoznat a integrovat v rovnováze stíny projektované lidstvem

–  Magické pohyby Kahlay (zpřítomnění energetického těla)

–  Temazcal (potní chýše)

–  Ceremonie kakaa, oslava, sdílení společného časoprostoru 

 

Kontaktní email: nahuallicz@gmail.com

Tel.whatsap:  +34 696610036 – Arupa
Telefon ČR: 777 258 489 – Libor

www. nahualli.cz 

Domovský web (ve španělštině)
www.nahualli.com

Obsidiánové zrcadlo toltéků

Od 25. září do 01. října 2023 

(6 dní pobyt, 5 dní seminář)
Sdílené ubytování: 19.550Kč

 

Je nezbytné přijet již v pondělí 25.9. jelikož seminář začne v úterý brzy ráno. Ubytování a večeře 25.9. jsou v ceně. 

Jedná se o neziskovou akci, cena je kalkulována na základě reálných nákladů. Po vyplnění formuláře ZDE  je třeba uhradit zálohu 7.000 Kč co nejdříve. 

Poznání Obsidiánového zrcadla bude donem Carlosem sdíleno v Evropě poprvé, jelikož čas a prostor ve kterém se nacházíme je pro rozpoznání a předání umění Tezkatlipoky příznivý. Kdo vlastní obsidiánové zrcadlo, může si jej přinést, zvažujeme ovšem možnost zrcadla z Mexika přivést. V registračním formuláři lze zvolit možnost. 

Předávání poznání, ubytování, laskavé pokrmy (3x – převážně vegetariánské – domácí kuchyně), studijní materiál, ceremonie, květiny, vůně a barvy jsou zahrnuty v hodnotě retreatu. 

Akce je otevřená, vítáni jsou všichni praktikanti y nepraktikanti čtyř směrů. 

Paběnický mlýn je zrenovovaný prostor ve středních čechách, prý ideální prostor pro skupinová setkání, praktická cvičení a společné sdílení. Tloque Nahuaque. Bude temazcal, ceremonie kakaa, asi i krátké procházky po okolí…pokud to barevný podzim dovolí. Domácí  jídlo, převážně vegetariánské – prý také dobře vaří. Mlýn má pouze 9 prostorných pokojů se čtyřmi až šesti lůžky, ubytování v samostatných pokojích tedy není možné nabídnout.  Sociální zařízení jsou také sdílená. 

Don Carlos Jesús Castillejos

Spisovatel, básník, mystik a vypravěč příběhů, jež štědře a bezpodmínečně sdílí dědictví májské tradice a poselství toltécké vize. Člověk poznání – naguál – průvodce za hranicemi běžného lidského vnímání. Poutník věčností, který provází a instruuje adepty toužící po poznání pouští Wirikuta přes 20 let.

Narodil se ve městě Macuspana ve státě Tabasco na jihovýchodě Mexika. Po matce je májského původu a Zapoték po otci.

V současné době působí jako průvodce a učitel Mexiku, v zemích Jižní Ameriky i v Evropě, kde předává své hluboké vědění a znalosti praktik jako je například Rekapitulace, Vědomé Snění, máyský kalendář, pobyt ve tmě a magická gesta Kahlay.

Don Carlos J. Castillejos je příkladem naprosté integrace toltéckého vědění a jeho praktické aplikace v běžném životě, tedy umění žít zlehka a vyrovnaně. 

Více informací

Adresa akce:

Paběnický mlýn, Paběnice 33, 285 43 Paběnice, Chequia

Umístění GPS: https://goo.gl/maps/fqTYtmrxLUcXvAMeA

Prohlídka prostoru:  https://www.pabenickymlyn.cz/prohlidka/

Pět Mistrovkých Umění Toltéků /zoom/

Toltéka je umělec, jež  vyprázdnil své srdce ode všeho …

‘’Umělec’’ v rámci toltécké vize je jiné jméno pro lidskou bytost. ‘Lidská bytost’ je čestný titul, který je věnován těm, kteří esenciální umění  konzultovat vše se svým srdcem přivedli na úroveň  Mistrovského Umění. ‘Umělecká řemesla’ jsou témata ke studiu, jež slouží k rozpoznání naší přirozené podstaty. Jako základní materiál používáme veškeré vjemy, pocity, myšlenky a také vše, co jsme i za hranicemi našich myšlenek, pocitů či dojmů.

«Znovuobjevit Vizi je skutečně naléhavé.» – podotýkají máyští zřeci

PROGRAM:

Kahlay – magické pohyby 

Umění Stopování – praktická cvičení

Cvičení a klíče k vědomému snění

Techniky samo-osvobozování

Tipy jak vnímat/vidět energii bez interpretací

MISTROVSKÁ UMĚNÍ: 

Umění Vize: Schopnost vnímat energii přímo, bez interpretací. Umění Zřece (saastun, oko quetzalu) nám připomíná způsob jak transformovat dojmy a odhaluje mistrovství umění vidoucích, jež spočívá v rozpoznání Vize, kde se vše spontánně osvobozuje.

 

Umění Stopování: Schopnost sebezkoumání a rozvoj pozornosti v terénu běžných zkušeností. Umění Stopování (fous jaguára) nám připomíná, že lze v každém dojmu rozpoznat převlek Ducha, Mistrovství stopování je umění proniknout všemy dojmy do jejich prapůvodní nahoty a objevit tak naši podstatu.

 

Umění Vědomého Snění: Schopnost transformace, alchymie a ohebnosti vnímání. Umění Vědomého snění (kůže hada) nám připomíná že snít ve spánku, představovat si, či v bdělém stavu konat, mají společnou přirozenost, jejíž mistrovskou kvalitou je realizace nepřetržité jasnosti proudu vědomí.

 

Umění Záměru: Schopnost bezúsilného sladění se s přirozeným plynutím esenciálního vnímání. Umění Záměru (povzdech jelena) nám připomíná spolutvůrčí potenciál, umění soustředit se a jeho mistrovskou úroveň – nevyčerpatelný proud tvůrčí energie bez hranic a bez překážek.

 

Umění Ne-dělání: Neexistuje verbální způsob popisu tohoto umění. Je to zážitková zkušenost. Umění Nedělání (Med Kolibříka) nám připomíná Jednotu uceleného pole Vědomí , jehož Mistrovstvím je neustále a bez pochyb rozpoznávat, že jsme otevřenou branou Velkého Tajemství.

Základní požadavek nutný k praxi toltéckých umění je vyprázdnění se od všeho naučeného a rekapitulovat (bzučení včel), za tímto účelem jsou navrženy jisté způsoby jak realizovat tato cvičení.

Seminář ‘Toltécká Umění’ je vepsán jak v posvátném časoprostoru (had-coatl), tak i za hranicemi časoprostoru (pták-quetzal).

Ketsalcoatl je Tolték, 

Tolték je Lidská Bytost, 

Toltécká vize jsou umění, jež se praktikují, 

každý umělec se do svého umění zcela vnoří,  

takové už je Velké Tajemství. – CJC

ĆASOVÝ ROZVRH

23. – 27.2. 2021

12:00 – 19:00 hod

12:00 – 12:50  – Kahlay – magická gesta /Arupa, Janaina, Patri, Daniel/

13:00 – 15:00 – Carlos Jesus Castillejos – nauka/instrukce

16:30 – 18:00 – Janaina Ormart – vysvětlení/aplikace/dotazy

18:10 – 19:00 – Kahlay – magické pohyby tématu dne/integrace /Arupa, Jana,../ 

Překlad do českého jazyka zajištěn, záznam semináře bude k dispozici po skončení kurzu.

 

Příspěvek semináře Online: 190 Eur

Navržená cena je orientační. Každý může přispět více či méně v souladu se svou ekonomickou situací. Platební indispozice by neměla být překážkou na cestě poznání. Částka bude příspěvkem pro dona Carlose a jeho rodinu a také pro udržení aktivit nadace Nahualli.

PŘISPĚT ZDE

Kliknutím na tlačítko provést platbu na stránkách nahualli.org via Paypal, kreditní či debitní kartou. Oskenováním QR kódu (výše) vás navede přímo na Paypal, kde si můžete zvolit způsob příspěvku.

Pro bankovní převod na účet, transferwise či případné dotazy napiš email: paraarupa@gmail.com

REGISTRACE ZDE

Online akce

 

V tomto večerním online semináři budeme v uklidňující atmosféře míru a pohody naslouchat hlasu našeho srdce a odhalovat tajemství otevřeného prostoru, naší přirozené podstaty. Vize Toltéků je způsob nahlížení na svět očima univerzální, všeobjímající jednoty. Víš, co říká tvé srdce? Máš odvahu naslouchat, žít a tvořit smysluplně?

————-

Toltéka ví, že všechny cesty mají jedno společné – nikam nevedou. Je tedy moudřejší jít po cestě, jež naplňuje naše srdce radostí, jasem a pohodou, tedy kráčet s lehkostí poutníka. Toltéka je pragmatik, své poznání bez odkladu integruje do běžného života.

Přímá zkušenost tohoto esenciálního vědění má moc od prazákladu změnit způsob vnímání reality, osvobodit se od tíhy osobní důležitosti a pomáhá nám tak naplnit vzácný čas, který máme k dispozici na tomto světě smysluplnou tvorbou.

Don Carlos Jesús Castillejos, člověk poznání, toltéka – průvodce za hranicemi běžného lidského vnímání. Spisovatel, básník, mystik a vypravěč příběhů, jež štědře sdílí dědictví máysko-toltécké vize.

Večer bude veden ve španělském jazyce s překladem do češtiny. Tuto akci organizuje Peter Bartal společně s Nahualli

Orientační čas tohoto online setkání je 1, 5 hodiny

 

Organizační informace: Akce proběhne přes aplikaci Zoom.  Klikněte na odkaz, stáhne se malý program, který stačí otevřít. Program se rychle nainstaluje a připojí vás na online seminář. 

Meeting ID: 881 2426 3968

S předstihem si přečtěte: Pokyny k připojení a další technické informace. 

 

Cena: Dobrovolný příspěvek v doporučené výši 300 Kč 

Příspěvek pošlete na účet: 1237371015/3030 a do poznámky uveďte:Vize Toltéků 

Děkujeme za podporu naší činnosti. 

Zveme vás na 1. online setkání Dona Carlose s Lamou Lenou na téma 

Význam Symbolů

27.března ve 20 hod.

Odkaz k připojení bude brzy publikován ZDE:

 

 

 

Lama Lena (Yeshe Kaytup) je známou učitelkou meditace Přímého uvedení do přirozenosti mysli  (Dzogčen & Mahamudra), držitelkou několika linií tradic tibetského budhismu. Její neformální styl výuky je precizní a přímý.

Lana Lena je velmi váženou učitelkou studentů po celém světě, zejména pro svou vyjímečnou schopnost sdílet hluboké a málo přístupné nauky (jako je např.dzogčen) jasným způsobem a se smyslem pro humor 

Info: https://lamalenateachings.com/

Setkání Kultur a Tradic jsou zdarma a přístupné všem, odkaz lze proto volně sdílet. 

K poslechu překladu je třeba mít staženou aktualizovanou verzi aplikace zoom a zvolit si «český překlad» skrze ikonku – zeměkouli ve spodní části obrazovky. Nejlépe přihlásit se pár minut před začátkem

Zveme vás na 2. online setkání Dona Carlose Castillejose s přímými žáky C. Castanedy: Aerin Alexander a Miles Reid. Téma setkání jsou šamanské techniky a medicína naguála.
 
Středa 10. března ve 20:00
simultánní překlad zajištěn 
 
Join Zoom Meeting
https://beingenergy.zoom.us/j/88418771191...
Meeting ID: 884 1877 1191
Passcode: LIBERTAD
 
Setkání Kultur a Tradic jsou zdarma a přístupné všem, odkaz lze proto volně sdílet. 
Více info: www.nahualli.cz
Další odkazy:   
Aerin Alexander a Miles Reid: https://energylifesciences.com/es/
 
K možnosti poslechu překladu je třeba mít staženou aktualizovanou verzi aplikace zoom a zvolit si «český překlad» skrze ikonku – zeměkouli ve spodní části obrazovky. Nejlépe přihlásit se pár minut před začátkem setkání.
Setkání kultur a tradic: 
 

Don Carlos Jesús Castillejos a žáci Carlose Castanedy: 

  Miles Reid y Aerin Alexander.

28. ledna 2021 v 19:00 hod.

 

V tomto vyjímečném setkání budeme praktikovat magické pohyby vhodné k rozšíření vnímání a možností vědomého snění.  Aktualizace a praktické tipy, jak zvládat konkrétní situace v současném období radikálních změn. 
Simultálnní překlad  v českém jazyce a do angličtiny zajištěn. Účast je bezplatná. 
 
Odkaz: 
 
Meeting ID: 810 0860 8910
Passcode: LIBERTAD
 
Zde je odkaz na webové stránky Milese a Aerin, pokud se chcete dozvědět  více:   https://energylifesciences.com/es/beingenergy/